29.2.08

O krpljenju vreća

Ušli su u autobus zajedno, ona je sela na sedište pored mog. Tip, blagi retard, je posle dve - tri stanice ustupio mesto nekoj klinki u crnim pantalonama dobro joj ošmekavši zadnju stranu i seo do mene, a devojka sa kojom je ušao u autobus njemu u krilo, i trebalo im je trideset sekundi da počnu da se vataju. Razgovor je po svemu sudeći prešao u blago porno fazu sa šaputanjem i kikotanjem, ja sam se okrenula ka prozoru, slušala muziku i razmišljala o nečemu što mi je Jovana rekla da je čula na predavanju iz evolucije: da seksualna selekcija kod ljudi ne postoji, bar ne na onaj način na koji postoji kod ostalih životinja.

Ali zato postoji fenomen koji se zove pozitivno asortativno parenje koje važi i za ljude u kome se oni sparuju po osobini koja im je zajednička (visina, na primer).

Postoje hipoteze o tome da je evolucija humanog mozga seksualno selekcionisana karkteristika, jer se ogroman utrošak energije koji zahteva (četvrtina do petine ukupne energije organizma) ne može opravdati (isključivo) prednostima koje pruža.

Generalno, zdravorazumsko razmišljanje i snalaženje u novim situacijama (inteligencija), mogu značajno olakšati iniciranje kontakta.

Ostavljam vam da razmišljate po kojoj ste se to (fenotipskoj) osobini pozitivno asortativno sparili.

Jill Scott A Long Walk lyrics

Let's take a long walk around the park after dark
Find a spot for us to spark
Conversation, verbal elation, stimulation
Share our situations, temptations, education, relaxations
Elevations, maybe we can talk about Surah 31:18
Or maybe we can see a movie
Or maybe we can see a play on Saturday
Or maybe we can roll a tree and feel the breeze and listen to a symphony
Or maybe chill and just be, or maybe
Maybe we can take a cruise and listen to the Roots or maybe eat some passion fruit
Or maybe cry to the blues
Or maybe we could just be silent
Come on

20.2.08

Please don't stop the music

Living pop. Loving pop.Begging by Frankie Valli

Amy Winehouse - Valerie

PRINCE

"Chelsea Rodgers"

CABO PARANO

Martin Solveig


Till then. Links:

Situation leading to

total eclipse.

Be wise.

There's no such thing as rich girl or poor girl on a day like today...
Member of The Internet Defense League