16.8.09

kad je neka stvar dovoljno dugo prisutna, postaje bliska - iako je neuobičajena, i laka za izreći iako je možda tajna.
tako sam nesrećna da ništa drugo oko sebe ne primećujem osim svoje nesreće.
Member of The Internet Defense League