3.4.11

To do list: april-may 2011

1. Finish experiments for the Leon meeting

2. Go home
(Imam hronično depresivnog skajp prijatelja iz Brazila, koji kaže da je istina poklon sa kojim svako na svoj način odlučuje šta će uraditi. Kaže da sam surova i direktna i da uključuje skajp samo da bi pričao sa mnom.)
Member of The Internet Defense League