14.3.10

6 meseci

nmr osnove: savladala

mikrobiologija osnove: savladala

nošenje sa ljudskom psihopatologijom: prelazna

sa portugalskom birokratijom: vrlo dobro

naručivanje piva na portugalskom: savladala

izdržavanje samoće: nije položila

1.3.10

13C metabolic flux analysis for larger scale cultivation using gas chromatography - combustion - isotope ratio mass spectrometry

u naslovu, tema poslednjeg mejla od mog supervizora.

(autor rada iz naslova je onaj nemački profesor sa konferencije u santaremu; ko ne zna: za večerom smo pripili, i on je pitao da li će srbija ikad u eu; 20 minuta kasnije, ja sam i dalje smarala pričom, on je slušao, svi ostali su spavali.)
Member of The Internet Defense League