19.9.08

istorijska distanca...

jedva čekam.
godinu dve pet deset, ali ne duže od toga, jer posle neće biti bitno.
i sve kurvinske zaplete koje je život spremio.
život sudbina slučaj verovatnoća.
emocije instinkti zdrav razum ljubavni romani.
ambicija posao samoostvarenje samoća.
zdravlje.
otkrila sam jutros dva nova mladeža na nogama.
panika panika panika panika velikapanika.
i naglo je zahladnelo.

barenaked ladies feat. tom jones - little green bag
van morisson - too many myths

4.9.08

umal

sve se ponavlja, festivali, ljubavni filmovi, mamurluci, godišnja doba, zavisti, histerije, depresije. prava stvar bi bila izmodelovati te stvari, naći zakonitosti po kojima se dešavaju i napraviti sistem koji bi na odgovarajuć način za određen ulaz predviđao ponašanje izlaznih promenljivih. pri modelovanju bi - naravno - forma bila nebitna, sve se gleda sa stanovišta funkcije.

još bolja stvar bi bila postaviti sebe na pravo mesto u tom sistemu.


alicia keys, keith urban - gimme shelter
Member of The Internet Defense League