3.4.11

To do list: april-may 2011

1. Finish experiments for the Leon meeting

2. Go home
(Imam hronično depresivnog skajp prijatelja iz Brazila, koji kaže da je istina poklon sa kojim svako na svoj način odlučuje šta će uraditi. Kaže da sam surova i direktna i da uključuje skajp samo da bi pričao sa mnom.)

2 comments:

Nikola said...

"Kaže da sam surova i direktna i da uključuje skajp samo da bi pričao sa mnom" like :) mislim da ću te dodati na skajpu

natty said...

hehehe to je trebalo da bude antireklama, ali izgleda da mi nije uspelo :D

Member of The Internet Defense League