2.11.05

Netiquette (nepisana pravila pri korišćenju internet servisa)

Ne tako davno, populacija Internet korisnika je "odrastala” uporedo sa Internetom, bila tehnički orijentisana, pa je samim tim shvatala njegovu prirodu i (nepisana) pravila ponašanja. Danas, zajednica korisnika Interneta obuhvata i one korisnike kojima je to sasvim novo okruženje. Da bi se novi ili neiskusni korisnici, na adekvatan način upoznali sa Internet kulturom, ovim tekstom su prikazane osnovne odrednice prihvatljivog ponašanja kojih se treba pridržavati prilikom upotrebe Internet servisa.

E-Mail
Sadržaj pošte -> poštujte autorska prava tvorca originala materijala koji šaljete. Ukoliko prosleđujete ili ponovo šaljete poštu koja sadrži citirani materijal, nemojte menjati tekst. Poruka treba da ima temu (subject), koja je navedena u zaglavlju i odnosi se na sadržaj pošte. Imajte na umu da je primalac osoba čiji se jezik, kultura i humor mogu razlikovati od vašeg.
Dužinu redova u poruci svedite na manje od 65 karaktera. Podešavanje te dužine podržavaju skoro svi mail klijenti. Ukoliko imate potpis, potrudite se da bude kratak, ne preko 4 reda.
Budite svesni veličine poruke koju šaljete. Ukoliko poruci pridružite neprimereno velilku datoteku, može se desiti da poruka postane toliko velika da se ne može preneti ili da zauzima previše mesta. Važeća preporuka glasi - nemojte da šaljete fajl duži od 150 kilobajta.
Nikada ne šaljite cirkularna pisma (lanci sreće itd.) putem e-maila.

Virtuelni interaktivni servisi
Kao i u ostalim slučajevima, upoznajte se sa kulturom grupe i držite se njenih opštih pravila.
Loša je praksa insistirati na tome da vam korisnici grupe daju lične informacije, kao što su pol, starost, lokacija itd. Kad ste sklopili poznanstvo sa drugim korisnikom, ova pitanja mogu da budu prihvatljivija, ali mnogi ljudi nerado daju ove informacije osobama koje ne poznaju.
Ukoliko korisnik upotrebljava nadimak ili pseudonim, poštujte njegovu potrebu za anonimnošću. Čak i ukoliko ste vi i ta osoba vrlo bliski, pristojnije je koristiti njegov nadimak. Nemojte navoditi njegovo/njeno ime online bez odobrenja.

Btw, ja se neću ljutiti ako mi neko umesto natty napiše Duco, draga, srce, srećo, lutko...

Inače je autor kompletnog teksta Srđan Janev.

1 comment:

Goran Aničić said...

Dobra lokacija
www.hr-netiquette.org/

Member of The Internet Defense League